ajwk.no

Arnemål

formspråket er påverka av håvamål
- i stilarten ljodahått -
men tekstene her
må ikkje samanliknast med Eddakvede
the norwegian texts are inspired
by old norse proverbs - Hávamál
- in the style ljódaháttr -
bur should not be taken too seriously

A navigation mark - after sunset in Bohuslän at midsummer

Ord fangar,

vane bind,

gjæves tale held hugen stengd.

Fri er sjølven

- frendens jamne -

han vernar vitet frå vyrdes age.

Word catches

habit binds

the honoured’s words keep the mind closed.

Free is the self

- his neighbour’s equal -

he protects his mind from admired’s awe.

After sunset in Bohuslän at midsummer

Utvalde har skin

av opphøgd skjøn,

få torer tala imot.

Sjølven skjønar

sinn og hug,

vismanns ord kan vera vrangt.

The chosen seem

to have elevated insight

few dare to speak against.

The self knows

mind and soul,

wise man’s word might be false.

Moonset in Bohuslän at midsummer

Uheil leiar

trur seg utvald,

fangar folk med lånt heider.

Høgreist kar

høyrer etter

grannen og dei gamle.

Ignorant leader

believes he is chosen,

catches people with borrowed honour.

Forthright man

listens to

the neighbour and the old ones.

After sunset in Bohuslän at midsummer

Sjølv-ynk svekkjer,

surt sinn rotnar,

kamp utan røynsle gjev vesalt ry.

Åtak og motstand

lyfter mannen.

når striden får styrkja hug og vit.

self-pity makes weak

sour mind rots.

figth without learning leaves weak reputation.

Attacks and resistance

lift the man

when the battle may strenghten mind and insight.

Myself clothed as a viking

Sverd og hjelm

herdar hjarta,

nærer agg til uven hemnest.

Den er sterkast

som utan skjold

lèt audmykt vinna over vreiden.

Sword and helmet

hardens the heart,

nourish hatred till the enemy is avenged.

Strongest is the one

who without shield

lets humbleness conquer the wrath.